Comments

TÁRSADALOM és EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁS

I. Néhány gondolat az izraeli  társadalom és egészségbiztosítási rendszeréről

A Nemzeti (Társadalom) Biztosító (Bituáh Leumi) adó formájában gyűjti a társadalombiztosítási, valamint az egészségbiztosítási járulékokat.

Társadalombiztosítási hozzájárulás: Minden 18 évnél idősebb, izraeli állampolgár, illetve izraeli állandó lakóhellyel rendelkező lakos köteles társadalom biztosítási hozzájárulást fizetni ( a hozzájárulás legkisebb összege 151.NIS (2010.01.01) ezt azok fizetik, akik nem dolgoznak, és rendelkeznek semmi jövedelemmel) Az Új Bevándorlók az Alijázástól számított 12 hónapig nem fizetnek járulékot. ez a támogatás is része a bevándorlási kosárnak (Szál Klita) Kivételt képez, ha az Új bevándorlónak évközben egyéb jövedelme, bevétele keletkezik.

Egészségbiztosítási Járulék: A törvény által, minden belföldi illetékességü izraeli lakos köteles fizetni egézségbiztosítási járulékot.( a hozzájárulás legkisebb összege: 95 NIS, (2010.01.01.) ezt az összeget azok fizetik, akiknek nincs jövedelmük) Az Új Bevándorlók az Alijázástól számított 12 hónapig nem fizetnek járulékot., ez a támogatás is része a bevándorlási kosárnak (Szál Klita) Kivételt képez, ha az Új bevándorlónak évközben egyéb jövedelme, bevétele keletkezik.

A Nemzeti Társadalombiztosító (Bituáh Leumi) a járulékbeszedésen túlmenően  a nyugdíjbiztosítás, valamint  az egyéb szociális támogatások rendszerét is működteti. pld:

 • nyugdíj/időskori járulék (Kitzbát Zikná)
 • rokkantsági járulék (Nechut),
 • családi pótlék (Kitzbat Yeladim),
 • gyes (Hufshát Lidá)
 • szülési támogatás (Máánák Lidá).
 • munkanélküli segélyegyéb. pld egyedűl állók stb támogatása

A rendszer szigorúan a rászorúltság elve alapján működik. A szociális támogatások rendszerének sajátossága, hogy a Bituáh Leumi rendszerén kívűli támogatások (pld: lakbértámogatás, önkormányzatok helyi adó (arnóna), stb támogatásai, a Bituáh Leumi által megállapított rászorúltsági szinthez igazítottan kerűlnek megállapításra.

II. Néhány gondolat az izráeli egészségbiztosítási rendszerről:

Az egészségbiztosítás rendszere Izraelben, annak ellenére, hogy  magánkézben lévő egézség-biztosító társaságok (Kupat Holim) versenyén alapúl, beteg-centrikusan, humanszolgáltatások maximumát nyújtja. Jellemzője, a magasszinvonalu betegellátás, és a majnemhogy puritánnak mondott egészségügyi környezet keveréke. Az orvos-beteg, az orvos-ápolószemélyzet között nincs hierarchikus szinteltolódás.

Az egészségbiztosítók között szabályozott, de biztosított az átjárhatóság. Minden biztosítóra jellemző, hogy nagyon magas a megelőzésre, a megelöző tipusvizsgálatokra fordított idő és költségráfordítás. A rászoruló magasszintű korházi ápolást kap, de aki kellő indokoltság nélkül vesz igénybel korházi kezelést, betegszállítást, annak a biztosító nem téríti a költségeit, márpedig az egészségügyi ellátás biztosítás nélkül borsos árakon működik.

Minden egészség-biztosító társaság saját adatbázissal rendelkezik, igy minden biztosítottra vonatkozó egészségügyi információ központilag elérhető akár laboratóriumi leletekről, akár pedig orvosi diagnózisokról van szó. Ezzel orvos váltás, vagy szakorvos felkeresése esetén is elérhető az új orvos számára a biztosított kortörténete (A személyi adatok védelme úgy érvényesül, hogy csak az (orvos) tudja megtekinteni a személyes egészségügyi adatainkat, leleteinket, akinek átadjuk az egészségügyi kártyánkat. A vizsgálatot végző orvos „lehúzza” a kártyánkat, és ezzel megkapja a hozzáférést az adatbázishoz.) Egyébiránt minden laboratóriumban van egy bank automatához hasonló terminál is, amibe ha betesszük az egészségügyi kártyát, akkor lekérhető a biztosított valamennyi vizsgálatának a lelete.(természetesen mindezek elektronikus úton, az otthoni számítógépünkön is elérhetők.)

Az egészségügyi szolgáltatóhoz történő regisztráció során érdemes tájékozódni az adott egészség-biztosító társaság alkalmazásában álló, vagy a társasággal szerződésben lévő szakorvosok és háziorvosok listáját illetően. (Tapasztalat, hogy külön kérésre a magyar nyelven is beszélő háziorvosok listáját is meg lehet kapni!)

Az izraeli egészségbiztosítási rendszer a szolgáltatások mértékét illetően kétszintű. Egyrészt adott egy alapbiztosítás, amit az egészségbiztosítási járulékfizetés fejében kap a biztosított. Az alapbiztosításban lévő szolgáltatásokat törvény szabályozza, akárcsak azt, hogy milyen gyógyszerek tartoznak az alapellátásba. (egészségügyi szolgáltatási kosár). Az egészségügyi szolgáltatók ezt kiegészítik különféle tartalmú csomagokkal. Ez a kiegészítő Biztosítás, (Supplemental Insurance/bituah maslim) mely után külön díjat kell havonta a szolgáltatónak megfizetni.

Izraelben vizitdíjat is kell fizetni (háziorvosi vizsgálat után 6 NIS, korházi járó-beteg ellátás esetén 25 NIS) azonban ezt negyedévente csak egy alkalommal kell megfizetni, a közbenső vizsgálatok után nem kell fizetni. ( vizitdíjat nem közvetlenül az orvosnak kell megfizetni, hanem a bankszámlát terhelik meg ezzel a tétellel!!!!) Hálapénz ismeretlen fogalom, egészségügyi dolgozók nem kérhetnek, és nem is fogadhatnak el “hálapénzt”. (Ez a gyakorlatban is így van, sértésnek számít annak felkinálása, bűncselekménynek az elfogadása.

III. Egészség-biztosító pénztár /kupa/ váltása.

Izraelben négy egészségbiztosító pénztár (kupa) végzi a csaknem 9 millió biztosított ellátását. A legnagyobb a Clalit, amely bár az elmúlt évtizedben elvesztette ügyfelei csaknem 10 százalékét, még mindig több mint 4,5 millió ellátottat tart számon. Messze mögötte, de immár csaknem 2,3 millió biztosítottal a Macabi áll, amit az elmúlt években rakétaszerű növekedést produkáló Mehuedet követ, egymilliót meghaladó biztosítottal. A lista utolsó helyén a Leumit áll, amely az elmúlt években több mint 150 ezer beteget veszített el, de még mindig több mint 700 ezren tartoznak ebbe a kupába. A biztosítottak alapellátásáért az állam fizet a kupáknak, minden állampolgár után egységes összeget. E kiadás alapja a bérek után fizetett biztosítási járulék, melynek egy része kerül az egészségügyi alapellátásba. Az állampolgárok a saját egészségbiztosítójuk vagy más biztosítótársaságok kiegészítő biztosításával is gondoskodhatnak a magas szintű egészségi ellátásról.

Az 1994-es egészségbiztosítási törvény alapján az izraeli állampolgárok egy éven belül kétszer, március végén és szeptember végén válthatnak kupát, egészségbiztosító pénztárt. Ehhez mindössze egy űrlapot kell kitölteniük a postán. A váltás feltétele az is, hogy a biztosított legalább egy éve ügyfele legyen az elhagyni kívánt egészségbiztosítónak. Az Obdusman ajánlása alapján különleges körülmények esetén lehetőség van többszöri váltásra is, ezek a következők:

 • a biztosított új lakhelyre költözött, ahol a korábbi egészségbiztosítási pénztára nem folytat tevékenységet
 • A kiválasztott új pénztár nem ad hosszú távú, ápolási ellátást
 • A kiválasztott új pénztár a biztosított magas életkora miatt nem vállalja az ápolási (sziudi) ellátást.

Az átlépés egyik egészségpénztárból a másikba nem azonnal, hanem három hónapos átmeneti idővel történik meg. Ebben az időben a biztosított ellátását még a régi pénztár nyújtja. A törvény szerint azonnali ellátás csak az újszülötteknek, az új bevándorlóknak illetve a 18 éven aluli gyermekeknek jár, de az erős verseny miatt egyes társaságok akár le is rövidíthetik az átállási időt.

Mivel az egészségpénztárak szoros versenyben vannak egymással, az is előfordulhat, hogy a biztosított a váltás bejelentését követően olyan kedvező ajánlatot kap a régi kupától, hogy inkább hűséges marad. Egy hónapon belül meggondolhatja magát, később azonban már tartania kell magát a korábbi elhatározásához.

Mit érdemes figyelembe venni, ha egészségbiztosító váltásban gondolkodunk:

 • Milyen költséggel jár a biztosított és családja egészségügyi ellátása?
 • Van-e korhatára az új kupához való csatlakozásnak?
 • Az alapellátáson túl milyen egyéb kiegészítő szolgáltatást nyújt az adott egészségpénztár (fogászat, természetgyógyászati ellátások, védőoltások, gyermekfejlesztés, megtermékenyítő eljárások, stb.)
 • Mekkora a várakozási idő az egyes szakvizsgálatokra, műtétekre?
 • Az új kupa legalább részben megtéríti-e a hálózaton kívül elvégzett egészségügyi szolgáltatások díját? (privát orvosi vizsgálatok, magánkórházakban elvégzett műtétek, rehabilitációs költségek, orvostechnikai eszközök vásárlása, stb.)
 • Az időskori ápolási ellátásban milyen hosszútávon lehet számítani a kupa anyagi támogatására?

Figyelem! a fentiekben részletezett információk kizárólagosan az általános tájékoztatást szolgálják. A közreadottak rendszeresen frissítésre kerülnek, de semmi esetre sem követik automatikusan a jogszabályi változásokat. A megjelölt források, és jogszabályi hivatkozások ezzel szemben részletesebb és a jogszabályi környezet változásait folytonosan követő információkat tartalmaznak, ezért elengedhetetlen, a konkrét és személyre szabott döntések meghozatalát megelőző tanulmányozásuk