Comments

JOM HA’ATZMAUT ÉS JOM HA’ZIKARON

Jom Ha’Acmaut, (héberül : יום העצמאות), és Jom Ha’Zikaron (héberül:יום הזכרון). Az önálló zsidó állam függetlenségének napjára, és nemzet hőseinkre emlékezünk ezen az egymást követő két napon. – „öröm idején a szomorúság és a szomorúság idején az öröm”, Jom HaZikaron a komor emlékezet, és az örömteli Jom HaAtzmaut, a Függetlenség napjának egysége ez a két nap.

Jom Ha’zikaron: 1860 óta a nemzeti emlékezés napja. Kétperces sziréna, félárbócra eresztett nemzeti lobogó, mécsesek az ablakokban, és újabb kövek a sírokon. A hagyomány szerint ezen a napon, a nemzeti hősök, az elesett katonák előtt tisztelgünk. Azok előtt kik életüket áldozták a függetlenségért.

Jom Ha’Acmaut: A zsidó naptár szerinti Ijár 5. napjánmegszületett meg az újkori Izrael állama. A polgári időszámítás szerint 1948 április 14. napjára esett ez a jeles esemény. A majd kétezer év utáni önálló, független államot deklaráló nyilatkozatot Dávid Ben Gurion, a későbbi miniszterelnök olvasta fel az ENSZ 1947. november 29-i határozata értelmében a brit mandátum lejárta előtt nyolc órával.

Részlet az állam Függetlenségi Nyilatkozatából:

….”Kiáltvány Izrael megalapításának tárgyában:
A zsidó nép Izrael földjén kelt életre, ezen a földön formálódott ki szellemi, vallási és politikai egyénisége, itt élt önálló nemzeti életet és innét adta a világnak a Bibliát.
2. Országából erőszakkal történt elűzetése után a szétszóratásban is hű maradt a nép hazájához a diaszpórában és soha nem szűnt meg ajkán az ima, szívében a remény, hogy vissza fog térni ide és visszaszerzi függetlenségét….”

 

Izrael Állam Himnusza:

Kol od báléváv pönimá / Szívünk mélyén még
Nefes jehudi homijá / a zsidó lélek vágyakozik
Ulefáté, mizráh kádimá / és előre, kelet felé
Ájin lecijon cofijá. / a szemünk Cionra tekint.
Od lo ávdá tikváténu, / Nem veszett el még reményünk,
Hátikvá bát snot álpájim. / a kétezer éves reménység:
Lihjot ám hofsi beárcénu, / Szabad néppé legyünk,
Erec Cijon virusálájim. / Cion és Jeruzsálem földjén. –

(Náftáli Herz Imber)

Image module