Comments

IZRAELI CSALÁDTÁMOGATÁSI RENDSZER I.

szülési támogatás, családi pótlék

Az Izraeli Nemzeti Társadalombiztosító Intézet (Bituach Leumi) felelős az izraeli lakosok szociális biztonságáért. Az intézmény fő feladata, hogy biztosítsa a létfenntartáshoz szükséges eszközöket azok számára, akik nem tudják önállóan eltartani magukat. A Társadalombiztosító Intézet járadékok kifizetésével segíti a népesség széles rétegeit olyan személyes válság esetén, mint például elbocsátás, fogyatékosság, vagy munkahelyi balesetek során. Ezen jövedelemjáradékok révén a gazdaságilag megalapozott csoportoktól a gyengébb és sebezhetőbb csoportokhoz kerülnek át pénzösszegek, ezáltal hozzájárulva a nemzeti jövedelem igazságosabb elosztásához és a szegénység csökkentéséhez Izraelben.

Többek között az alábbi területeken nyújt szolgáltatást a Bituach Leumi (a lista nem teljes):

 • Munkanélküli segély (avtala)
 • Nyugdíj (kicbat ezrach vatik – kicbat zikna)
 • Anyaság (imaut)
 • Szülési támogatás (maanak léjda)
 • Rokkant gyerek-támogatás (jeled nache)
 • Családi pótlék (kicbat jeladim)
 • Tartalékos katonai szolgálat (miluim)
 • Tanulmányi támogatás (maanak limudim)
 • Rokkantsági nyugdíj (nachut klalit)
 • Gondozás (sziud)
 • Hadviselés (háború, terror) sérültjei (nifgaéj peulot éjvá)
 • Temetési díjak (dméj kvura)

Ebben az írásban most – a családtámogatási rendszer részeként – a szülési támogatásról és a családi pótlékról fogunk összefoglalót közölni.

I. Szülési támogatás (maanak léjda)

A szülési támogatást a szülő nőnek fizeti a Társadalombiztosító a szülés utáni első kiadások fedezésére. A támogatást a születés napjától számított egy hónapon belül automatikusan folyósítják az anya bankszámlára, melyben a gyermek után járó havi juttatás (családi pótlék) is kifizetésre kerül, és aminek adatait az első szüléskor adjuk meg a kórházban.

1. A JOGOSÚLTSÁG FELTÉTELEI

Akkor vagy jogosult szülési támogatásra, ha megfelelsz az alábbi feltételeknek:

Az első feltétellakóhely  Izraeli lakos, vagy izraeli lakos felesége vagy.   /Nem izraeli lakosként akkor részesülhetsz a támogatásban, ha a szülést megelőző időben legalább 6 egymást követő hónapig Izraelben dolgoztál (vagy a házastársad), valamint a szülés Izraelben történt./

Második feltétel – szülés, örökbefogadás vagy béranyaság

a/ Élő gyermeket szültél / Ha 22 hetes terhesség után halott gyermeked születik, vagy ha a gyermek születése után meghal, akkor – a többi jogosultsághoz hasonlóan – mint bármely más nő, jogosult vagy a szülési támogatásra./

b/ Gyermeket fogadtál örökbe (10 éves korig) – Az a személy, aki a házastárs gyermekét fogadja örökbe, nem jogosult a szülési támogatásra.

c/ Béranyától született gyermek került felügyeleted alá

2.  A TÁMOGATÁS MÉRTÉKE

A szülési támogatás összegét a családban élő gyermekek száma határozza meg:

 • Az első gyermek születése után 1757 sékel támogatás jár.
 • A második gyermek születése után 790 sékel támogatás jár.
 • A harmadik gyermek születése után 527 sékel támogatás jár.
 • Ha ikreket szülsz, akkor 8,783 sékel egyszeri szülési támogatást kapsz.
 • Ha pedig hármasikreket hozol világra, 13 175 sékel támogatás jár neked a Társadalombiztosítótól.

Az olyan szülők, akik béranyá(k)tól egymás után több gyermeket kapnak felnevelésre, a gyermekek számának megfelelően az ikrek vagy hármasikrek után kifizetett szülési támogatásra jogosultak.

3  A TÁMOGATÁSI IGÉNY BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA

3.1/  A születési támogatást az anyáknak rendszerint automatikusan fizetik, és nem kell keresetet benyújtani a Társadalombiztosítási Intézethez. A születésről szóló kórházi jelentés kézhezvételekor a támogatást a szülő nő bankszámlájára utalják át.

3.2/ Otthonszülés esetén – Miután az Egészségügyi Minisztériumból megérkezik a Bituach Leumiba a jelentés az otthonszülésről, a támogatás ugyancsak automatikusan fog megérkezni az anya bankszámlájára.

3.3/ Az alábbi esetekben a szülési támogatás igényléséhez a TársadalomBiztosító Intézethez kérvényt kell benyújtani

  • Külföldön szülés – az az izraeli lakosú nő, vagy izraeli lakos házastársa, aki külföldön szülte meg gyermekét.
  • Örökbefogadás – azok a szülők, akik örökbefogadták a gyermeküket.
  • Béranyaság – azok a szülők, akik béranyától vették át a gyereket.

Ha a három eset valamelyike fennáll, ki kell töltened a szülési támogatás iránti kérelmet, és azt a weboldalon keresztül el kell küldened, vagy a lakóhelyedhez legközelebb eső Nemzeti Társadalombiztosító Intézet helyi irodájába kell benyújtanod.

(A születési támogatásként fentebb megjelölt összegek a 2018.01.01-i állapotot tükrözik.)

II. Családi pótlék

A Nemzeti Társadalombiztosító Intézet havonta családi pótlékot folyósít a 18 évesnél fiatalabb gyermekekkel rendelkező, Izraelben élő családoknak. A juttatás célja, hogy segítse a családot a gyermeknevelés költségeiben. A pénzösszeg, melynek mértéke független a család havi jövedelmétől, minden hónap 20-án kerül kifizetésre.

A legtöbb esetben a juttatás automatikusan történik, a szülést követően a kórházaknak átadott adatok alapján.

1. A jogosultság feltételei

A szülők gyermekeik 18. életévük betöltéséig jogosultak az utánuk járó járadékra.

1.1  A családi pótlékra jogosult szülők:  Az alábbi szülők jogosultak a gyermek után járó támogatásra:

a./ Izraeli lakos

b./ Olyan személy, aki olyan gyermeket tart el, aki nem a gyermeke, de gondnoksági megbízással rendelkezik. Ha nincs gondnoksági megbízása, akkor is felveheti a gyermek után járó családi pótlékot, de ennek kérvényezéséhez személyesen kell bemennie a Társadalombiztosító Intézet lakóhelyéhez legközelebb eső fiókjába.

c,/ Az a személy, aki nem izraeli lakos, de Izraelben él egy vagy több gyermekkel, azzal a kikötéssel, hogy legalább hat hónapig munkavállalóként vagy önálló vállalkozóként dolgozik Izraelben, és rendelkezik izraeli tartózkodási- és munkaengedéllyel.

Fontos tudni, hogy az a gyerek, aki szülei nélkül alijázik Izraelbe, megkaphatja az utána járó családi pótlékot.

1.2  A gyermekek, akiknek a juttatást fizetik:

A szülők minden olyan gyermeke után jár a családi pótlék juttatása, akik megfelelnek mind a három alábbi feltételnek:

  • A gyermek még nem töltötte be 18. életévét
  • A gyermek Izraelben tartózkodik
  • A gyermek még nem házas

2.  A családi pótlék összege:  A gyermek után járó járadék összege a gyermek családon belüli szám szerinti helyétől, illetve a gyermek születési idejétől függ.(frissítve: 2018.01.01.)

2003. június elseje után született gyermekek juttatásának összege

 • Első gyerek – 150 sékel
 • Második gyerek – 189 sékel
 • Harmadik gyerek – 189 sékel
 • Negyedik gyerek – 189 sékel
 • Ötödik és további gyerek – 150 sékel

2003. május 31-ig született gyermekek juttatásának összege

 • Első gyerek – 150 sékel
 • Második gyerek – 189 sékel
 • Harmadik gyerek – 189 sékel
 • Negyedik gyerek – 336 sékel
 • Ötödik és további gyerek – 354 sékel

3.  A családi pótlék kiegészítése

A gyermek után járó juttatást azoknak a szülőknek egészítik ki, aki az alábbi ellátások egyikében részesül: jövedelemtámogatás, elváltaknak járó pénzjuttatás (mazonot), jövedelemkiegészítéssel bővített nyugdíj, vagy túlélő hozzátartozónak járó jövedelemkiegészítéssel bővített nyugdíj.

A családi pótlék kiegészítést a harmadik és negyedik gyermek után fizetik ki, aminek az összege gyermekenként 98 sékel.

4.  A járadék levonása

A Nemzeti Társadalombiztosító Intézet jogosult arra, hogy levonja a gyermekek után járó juttatásból a szülők Intézettel szemben fennálló tartozását.

Forrás: Izraeli Nemzeti Társadalombiztosító Intézet (Bituach Leumi) – https://www.btl.gov.il/Pages/default.aspx